Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις των μελών της ομάδας ILSA καθώς και των τμημάτων αυτής με τη διοίκηση του σωματείου Τροχοδρομείς Ελλάδος.

Τρόπος λειτουργίας

 • Το αναγνωρισμένο σωματείο «Τροχοδρομείς Ελλάδος – Rollerskaters of Greece” αποφάσισε τη λειτουργία της ομάδας Inline Skating Academy – ILSA.
 • Στόχος της ομάδας είναι η διασκέδαση και η ευεξία μέσω της άθλησης.
 • Μέσο ικανοποίηση του στόχου της είναι η διάδοση των σπορ κύλισης.

Οργανόγραμμα

 • Το Σωματείο διοικούν η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
 • Το Σωματείο δραστηριοποιείται στον αθλητισμό για τις μάζες και τον τουριστικό αθλητισμό και τον αθλητισμό αναψυχής.
 • Η Ομάδα αποτελείται από τα μέλη της, είναι οργανωμένη σε τμήματα, και λειτουργεί ως ακολούθως :
  • Chief (Αρχηγός ομάδας)
   • Προηγείται στις δημόσιες εμφανίσεις της ομάδας. Κηρύσσει έναρξη και πέρας εκδηλώσεων, απονέμει διπλώματα, βραβεία, διακρίσεις, συγχαρητήρια, κάνει παρατηρήσεις ή επιπλήξεις. Έχει την γενική εποπτεία της ομάδας.
  • Time Master
   • Συντονίζει και διοργανώνει τις χρονομετρήσεις, τις διοργανώσεις, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τα τεχνικά μέσα. Αναπληρώνει τον Chief.
  • Wise men (σοφοί) παλαιά μέλη της ομάδας
   • Συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τον Chief, εκφέρουν γνώμη για κάθε ζήτημα της ομάδας, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις
  • Coach (εισηγητές)
   • Είναι υπεύθυνοι των τμημάτων, αποφασίζουν για κάθε ζήτημα της δράσης των τμημάτων.
  • Εθελοντές
   • Βοηθούν στις διοργανώσεις, εκδηλώσεις καθώς και στη λειτουργία της ομάδας,
  • Αθλούμενοι
   • Kids  : έως 9 ετών.
   • Juniors : έως 16 ετών.
   • Adults : έως 55 ετών.
   • Seniors : έως 155 ετών.
   • Serious : όσοι έχουν κάρτα αθλητού (ενεργό ή μη) για οποιοδήποτε άθλημα.

Την ευθύνη της οργάνωσης, της συγκρότησης και της λειτουργίας της ομάδας και των τμημάτων αυτής έχουν οι : chief, time master, wise men και οι coach, οι οποίοι έχουν οριστεί από το Δ.Σ. και τυγχάνουν της εμπιστοσύνης του.

Όλοι οι αθλούμενοι της ομάδας που ανήκουν στη δύναμη των τμημάτων οφείλουν τον απαραίτητο σεβασμό προς τα μέλη του Δ.Σ. του σωματείου «Τροχοδρομείς Ελλάδος», τον chief, time master, coach, εθελοντές, προσωπικό, λοιπά μέλη της ομάδας, συναθλούμενους και τους γονείς των ανηλίκων μελών. Οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και υπακοή στις εντολές των οργάνων της ομάδας.

Ο Chief, time master, wise men φροντίζουν για την εύρεση χώρων άθλησης όπου θα διεξάγονται συναντήσεις, εκδηλώσεις και διοργανώσεις, φροντίζουν για την προμήθεια του απαραίτητου αθλητικού υλικού, για την άψογη συμπεριφορά των αθλούμενων στους χώρους άθλησης, για την τακτική προπόνηση των αθλούμενων, για την εξεύρεση κατάλληλων coach και συνεργάζονται μαζί τους για κάθε τεχνικό θέμα που αφορά τους αθλούμενους. Ενημερώνονται και ενημερώνουν για τις ανάγκες και τις δραστηριότητες των αθλούμενων και των τμημάτων. Φροντίζουν για την ενημέρωση των μελών επί των κανονισμών των αθλημάτων  κ.λπ.

Οι coach εκπονούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλων των τμημάτων και αποφασίζουν για τη λειτουργία των τμημάτων.

Οργάνωση κατά κλάδους και τμήματα

 • Η εισαγωγή στις τεχνικές και οι δράσεις πραγματοποιείται σε τμήματα εισαγωγής και στη συνέχεια σε εξειδίκευση κατά κλάδους όπως slalom, inline hokey, speed, dance κ.α.
 • Για την περίπτωση ανηλίκου αθλουμένου, ως μέλος της ομάδας γράφεται ο ένας από τους γονείς του, μαζί με το παιδί. Ο γονέας καταβάλει μία συνδρομή στην ομάδα ανά παιδί.
 • Εάν δεν δοθεί αρνητική απάντηση από την ομάδα μέσα σε 60 μέρες από την υποβολή της φόρμας εγγραφής, θεωρείται ότι έχει εγγραφεί στην ομάδα από την υποβολή της φόρμας (ταχυδρομικά, με μαίηλ ηλεκτρονικά, χέρι με χέρι) και την πληρωμή της εισφοράς εγγραφής.
 • Με την υπογραφή της φόρμας εγγραφής, το νέο μέλος συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συμπληρώνει αποκλειστικά για τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας και των τμημάτων, την ενημέρωσή του και την επικοινωνία του με την ομάδα καθώς επίσης και για να λαμβάνει ειδοποιήσεις για νέα, δράσεις και εκδηλώσεις της ομάδας.
 • Το μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την ομάδα για κάθε αλλαγή των πιο πάνω προσωπικών δεδομένων.

Εισφορές μελών

 • Με τη φόρμα εγγραφής το μέλος καταβάλλει και την εισφορά εγγραφής ποσού 10 ευρώ. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 • Για την συμμετοχή σε τμήματα το μέλος προκαταβάλει με την έναρξη της περιόδου (Σεπτέμβριο, Ιανουάριο, Απρίλιο).συνδρομή τριμήνου ποσού 30 ευρώ στο σύλλογο που μπορεί ν’ αναπροσαρμοστεί με απόφαση του Δ.Σ..

Δωρεάν προσφορά υπηρεσιών

 • Η προσφορά των υπηρεσιών από τα μέλη προς την ομάδα γίνεται δωρεάν. Καμία αμοιβή δεν δικαιούνται τα μέλη για οποιαδήποτε εθελοντική προσφορά τους.
 • Η ομάδα μπορεί να καλύπτει όλα τα εντός ή εκτός έδρας έξοδα (μετακίνηση, ξενοδοχείο, διατροφή, παροχή και αντικατάσταση εξοπλισμού) των coach, wise men, time master, chief, όταν αυτοί διοργανώνουν συναντήσεις εκδηλώσεις ή διοργανώσεις της ομάδας ή των τμημάτων,

Υποχρεώσεις των μελών

 • Οι αθλούμενοι πρέπει :
  • Να φορούν σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης προστατευτικά (χέρια, αγκώνες, γόνατα) και κράνος σε διαδρομές.
  • να έχουν μαζί τους σε κάθε συνάντηση τον κατάλληλο ρουχισμό και νερό.
  • να ενημερώνουν άμεσα τηλεφωνικά ή μέσω sms τους coach  για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας μικρό ή μεγάλο, σωματικό ή ψυχολογικό.
  • να ενημερώνουν εγκαίρως τον coach τους για αποχή τους από προγραμματισμένη  συνάντηση  ή για τυχών πρόωρη αποχώρησή τους.
 • Οι γονείς – συνοδοί των παιδιών πρέπει :
  • να κάθονται στη περίμετρο του χώρου συνάντησης
  • και είναι συνεχώς παρόντες και εποπτεύουν τα παιδιά τους κατά τις συναντήσεις.

Οι αθλούμενοι είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν αθλητική και κόσμια συμπεριφορά μέσα στους χώρους άθλησης, αλλά και έξω από αυτούς. Απαγορεύονται γενικώς οι διαμαρτυρίες, εκνευρισμοί, τσακωμοί, ανταπόδοση χτυπημάτων καθώς και κάθε είδους σχόλια προς τα μέλη της ομάδος, συναθλούμενους, μέλη άλλων ομάδων, γονείς, διαιτητές κ.λπ. σ’ όλους γενικά τους χώρους προ και μετά ή και κατά την διάρκεια των συναντήσεων εκδηλώσεων και διοργανώσεων .

Να συμμετέχουν σε όλες τις συναντήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει ο coach και να λαμβάνουν μέρος σε οποιαδήποτε εκδήλωσε ή διοργάνωση εφ’ όσον κληθούν από τον coach. Να προσέρχονται στις προγραμματισμένες ή έκτακτες συναντήσεις δέκα λεπτά (10′ )πριν την καθορισμένη ώρα.

Να ανταποκρίνονται πλήρως στο πρόγραμμα της συνάντησης :  να υπακούουν στις οδηγίες και εντολές του coach κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και να φροντίζουν να βρίσκονται στην ανάλογη φυσική κατάσταση που προβλέπεται από το πρόγραμμα. Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους, αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιούν.

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άλλες διοργανώσεις εκτός από αυτές που οργανώνουν οι πιστοποιημένοι coach της ομάδας. Τα αθλούμενα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε άλλη συναφή δραστηριότητα εκτός απ’ αυτής των τμημάτων της ομάδας ILSA. Οι γονείς έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται με την ομάδα .

Στους γονείς που παρεμβαίνουν στο έργο των coach και δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος γίνονται παρατηρήσεις από τον αρχηγό της ομάδας ή επιβάλλονται εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις , ύστερα από απόφαση του Δ.Σ του συλλόγου.

Η παρουσία γονέων στους χώρους συνάντησης ή διοργάνωσης επιβάλλεται γιατί αυτοί επιτηρούν τα παιδιά τους. Αν δημιουργούν προβλήματα ο coach τους απομακρύνει από το γήπεδο της συνάντησης  Σε περίπτωση αγενούς και ακραίας συμπεριφοράς γονέα προς μέλος της ομάδας, ιδίως τον coach απομακρύνεται όχι μόνο ο γονέας αλλά και το παιδί από την ομάδα.

 Οι coach οφείλουν να προσέρχονται στο χώρο συναντήσεων  των τμημάτων τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15’) πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνάντησης, ώστε να μεριμνούν για την όσο το δυνατό καλύτερη οργάνωση της.

Οι coach οφείλουν να σέβονται τη προσωπικότητα των αθλουμένων χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος της πειθαρχίας, της ίσης μεταχείρισης και της καλής λειτουργίας του τμήματος.

Οι coach οφείλουν την ώρα της προπόνησης να ασχολούνται μόνο μ’ αυτήν και με τίποτα άλλο.

Οι coach απαγορεύεται να διοργανώνουν άλλες συναντήσεις ατομικές ή ομαδικές  εκτός προγράμματος ομάδας, να συμμετέχουν σε άλλες ομάδες ως coach. Η απαγόρευση αυτή δεσμεύει για τρία έτη  και μετά την αποχώρηση από την ομάδα για οποιοδήποτε λόγο.

Οι coach πιστοποιούνται από το ΔΣ της ομάδας και η πιστοποίηση ανακαλείται οποτεδήποτε με απόφαση του ΔΣ για σοβαρό λόγο.

Οι coach είναι υποχρεωμένοι σε κάθε καθορισμένη συνάντηση, διοργάνωση, εκδήλωση η αγώνα να είναι ενδεδυμένοι με τον ιματισμό της ομάδας.

Σε κάθε περίπτωση η παρουσία των coach πρέπει να κινείται εντός του αθλητικού ήθους, της ευγένειας, της αξιοπρεπούς και της έντιμης συμπεριφοράς. Οφείλουν να είναι πραγματικά πρότυπα προς μίμηση, για τους αθλούμενους, τους γονείς και το αθλητικό περιβάλλον. Να είναι φίλοι, δάσκαλοι, παρακινητές και συμπαραστάτες στην προσπάθεια που καταβάλουν.

Σε περίπτωση αγενούς και ακραίας συμπεριφοράς coach προς αθλούμενο, γονέα, μέλος του Δ.Σ. ή της ομάδας (όπως υβριστική συμπεριφορά ή χειροδικία) και παρά τις σχετικές συστάσεις, τίθεται υπό εξέταση από το Δ.Σ. του συλλόγου η περίπτωση της απομάκρυνσης του coach από το σωματείο.

Όσο κι αν προκληθεί ο coach από τρίτους οφείλει να μην απαντήσει και να ενημερώσει άμεσα τον αρχηγό ομάδας.

Υποχρεώσεις κατά τις συναντήσεις

 • Οι αθλούμενοι πρέπει να παρευρίσκονται στον χώρο 10 λεπτά πριν την έναρξη της συνάντησης και να φορούν τα ρούχα της ομάδας.
 • Οι coach μόνο δικαιούνται να φορούν ρούχα της ομάδας σε πορτοκαλί χρώμα, απαγορεύεται στα μέλη να φορούν ρούχα σε πορτοκαλί χρώμα.
 • Όταν βρέχει αμέσως πριν ή κατά τη διάρκεια της συνάντησης η συνάντηση αναβάλλεται.
 • Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ενοχλήσει coach ή αθλούμενο κατά τη διάρκεια της συνάντησης ή της διοργάνωσης εκτός κι αν συντρέχει σοβαρός λόγος.
 • Δεν επιτρέπεται σε κανένα να παρεμβαίνει στο έργο των coach της ομάδας, με διαμαρτυρίες, υποδείξεις, κρίσεις, αποχή ή οποιοδήποτε άλλο μέσο. Όποιος επιθυμεί να κάνει τέτοια παρέμβαση, θα πρέπει να την κάνει επίσημα προς τον chief.

Δεοντολογία μελών ομάδας ILSA

 • Το άθλημα είναι ασφαλής και ευγενής διασκέδαση. Το κάνουμε γι την διασκέδαση και την ευχαρίστηση μας.
 • Oι κανόνες υπάρχουν για την ασφάλεια, την ευταξία αλλά και την ψυχαγωγία όλων των αθλουμένων.
 • Φοράμε πάντα προστατευτικά.
 • Τηρούμε πάντα τον ΚΟΚ.
 • Γινόμαστε «Άγγελοι της ασφάλτου» δηλαδή ευγενείς με τα παιδιά και τις ειδικές ομάδες (παιδιά, γονείς παιδιών, ηλικιωμένους, άτομα με κινητικές δυσκολίες, ζώα).
 • Δεν φθείρουμε το αστικό περιβάλλον (δεν κάνουμε grind σε πεζοδρόμια και σκάλες, δεν καταπονούμε, δεν λερώνουμε τις επιφάνειες). Δεν κάνουμε σκουπίδια.
 • Δεν πιανόμαστε από αυτοκίνητα, δεν κινούμαστε ανάμεσα σε αυτοκίνητα στο δρόμο με ταχύτητα
 • Ως ομάδες πεζών καταλαμβάνουμε μόνο μία λωρίδα στο δρόμο.
 • Χρησιμοποιούμε όπου μπορούμε τα πεζοδρόμια
 • Βελτιώνουμε το επίπεδό μας.
 • Χαιρετάμε τους συναθλούμενους πάνω σε τροχοπέδιλα όπου και αν τους συναντήσουμε

Ποινές

§  Το διοικητικό συμβούλιο μετά από εισήγηση του coach του τμήματος ή του chief επιβάλλει την ποινή :

 • Της επίπληξης σε κάθε αθλούμενο μέλος το οποίο εκθέτει με τις ενέργειές του το σωματείο ή την ομάδα, δεν υπακούει στις αποφάσεις του coach, του αρχηγού ή του διοικητικού συμβουλίου.
 • Της προσωρινής αποβολής για πειθαρχικό παράπτωμα.
 • Της διαγραφή κάθε αθλούμενου μέλους το οποίο εμπόδισε την επίτευξη του σκοπού του σωματείου ή της ομάδας και κατ’ εξακολούθηση προβαίνει σε πράξεις και ενέργειες που εκθέτουν το σωματείο ή την ομάδα.
 • Της απαγόρευσης συμμετοχής  του παραβάτη στις εκδηλώσεις του σωματείου ή της ομάδας.

Σαν παράπτωμα χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη του αθλούμενου που αντιβαίνει στην αθλητική ιδέα, στο φίλαθλο πνεύμα και στην απαιτούμενη υπακοή και πειθαρχία του τμήματος ή της ομάδας και στον εσωτερικό κανονισμό. Σε αθλούμενο ή γονέα που υποπίπτει σε παραπτώματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, οι σχετικές ποινές επιβάλλονται από το Δ.Σ. κατά την κρίση του, κατόπιν εισηγήσεως του coach και του chief.

Δημοσιότητα

 • Αναρτάται στην ιστοσελίδα της ομάδας.
 • Αλλάζει κάθε φορά που κριθεί απαραίτητο με απόφαση Δ.Σ.
 • Όταν αλλάζει πρέπει να ενημερώνονται όλοι όσοι συμμετέχουν στη λειτουργία του σωματείου.

Υπεύθυνοι για την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού είναι οι chief, time master, coaches της ομάδας και των τμημάτων.

Ο εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε σύμφωνα με το καταστατικό, ψηφίστηκε και  καταχωρήθηκε στα πρακτικά του Δ.Σ. στις 8/10/2019 και ισχύει στο εξής μέχρι την πλήρη αναθεώρησή του. Μέχρι την πλήρη αναθεώρηση του, οι οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες στα άρθρα ή στις παραγράφους του, ισχύουν μόνο σαν προσάρτηση σ’ αυτόν.