Όροι Συμμετοχής στις συναντήσεις

Οι γονείς οφείλουν να επιτηρούν τα παιδιά τους καθ’ όλη τη διάρκεια των συναντήσεων της ομάδας.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδεχτούν τους παρακάτω όρους και τον κανονισμό λειτουργίας της ομάδας.

Ως αθλούμενος / γονέας δηλώνω υπεύθυνα ότι  συμβουλεύομαι τακτικά ιατρούς και γνωρίζω ότι εγώ / το τέκνο μου δεν έχω / έχει κάποιο πρόβλημα υγείας που ν’ απαγορεύει την άθληση. Εγώ / το τέκνο μου έχω / έχει ασφαλιστική κάλυψη υγείας. Όλα τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή. Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλω αποκλειστικά για τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας ILSA και των τμημάτων της, την ενημέρωσή μου και την επικοινωνία μου με την ομάδα καθώς επίσης και για να λαμβάνω ειδοποιήσεις για νέα, δράσεις και εκδηλώσεις της ομάδας. Έλαβα γνώση του κανονισμού λειτουργίας της ομάδας και τον αποδέχομαι.

Πολιτική Απορήττου & Προστασία Δεδομένων

Η ομάδα εφαρμόζει τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Χρειαζόμαστε πλέον τη ρητή συναίνεσή σας για να διατηρήσουμε το όνομά σας και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που μας δίνετε. Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργαζόμαστε για τις ανάγκες λειτουργίας της ομάδας και μόνο.
Η πολιτική αυτή αφορά τις φόρμες εγγραφής για συμμετοχή σε εκδηλώσεις και σε συναντήσεις της ομάδας και τα δεδομένα που μας δίνετε μέσων των φορμών αυτών.