Παρουσίαση της ομάδας Τροχοδρομείς Ελλάδας – ILSA: